Sustainability

Viżjoni tas-Sostenibbiltà

Viżjoni ta 'Sostenibbiltà Responsabbiltà Soċjali Korporattiva

Aħna nemmnu li l-ħajja tan-nies għandha tkun arrikkita milli tkun ħadmet għal u ma 'Micen. Aħna nagħtu lura lill-komunitajiet fejn in-nies tagħna jgħixu u jaħdmu, u l-valuri ewlenin tagħna huma miġbura f'żewġ kelmiet - fiduċja u rispett. Il-membri tat-tim tagħna huma fdati biex jieħdu inizjattiva, jistaqsu mistoqsijiet u jkunu kuraġġużi. Aħna nirrispettaw lil xulxin bħala individwi, nirrispettaw il-pjaneta li ngħożżu, u nittrattaw lill-partijiet interessati u lill-imsieħba kollha b'mod ġust.